Katter/Cats

foto: Karin Johansson

 IC S*Wildtbergs Venus Verus

SP,GIC S*Kyanos Akaios
S*Wildtbergs Manda Kristina Cortovna


Venus är min äldsta russian blue. Hon är född 2012. Hon fick sin fjärde och sista kull i juli2021. Venus är Internationell Champion i FIFe.


Venus is my oldest cat. She's born 2012. She had 4 litters before she neuted. Venus is International Champion in FIFe.

foto: Karin Johansson

IC NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov

SE*Grenall's Charles Hamilton
CH SE*Tichonov Nellie Kim

Min äldsta hane är importerad från Norge. Han är född 2016 hos Kristin Kofoen (NO*John d'Angelo). Han är Internationell Champion i FIFe. Han har haft fem kullar hittills. Jag hoppas att han kommer att få ytterligare några. Han är kemiskt kastrerad 5 april 2022.


Bobrov's my oldest tom cat. He's born 2016 at Kristin Kofoen (NO*John d'Angelo) in Norway. He's International Champion in FIFe. He has five litters so far and I hope he will have some more.

IC Samovar Payola Spara (Lola)

GC, BW, NW Samovar Nickleandime,DM
Samovar Firefly


Lola är född 2016 hos Marci Baturin (Samovar) i USA. Hon är registrerad i både FIFe och CFA. Hon är Internationell Champion i FIFe och Champion i CFA. Hon har haft fem kullar.


Lola, born 2016, is from Marci Baturin cattery (Samovar) in US. She's registrated in both FIFe and CFA. In FIFe she's International Champion and in CFA she's Champion. She has five litters.

foto: Karin Johansson

foto: Karin Johansson

IP S*Wildtbergs Elina Slo:sa

IC NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov
IC Samovar Payola Spara


En av mina kastrerade honor heter Slo:sa. Namnet ska uttalas Slösa. Mamma säger att det största slöseriet med henne är att jag lät kastrera henne. Hon har inte haft någon kull. Hon är Internationell Premier inom FIFe och Premier inom WCF.


One of my neuted females is name Slo:sa. The name means "waste" and my mother say that the bigest "waste" is that I neutered her before she had any litter. She's International Premier in FIFe and Premier in WCF.

CH S*Wildtbergs Havamal Exanimo i Norr (Hava)

S*Molotov's Thomas Jerome Newton
S*Grrr Stella Alfa Aurigae

Hava är född 2017. Hon är underbar mamma som gärna tar hand om även andras kattungar. Honhar haft två kullar, men jag hopas naturligtvis att hon kommer att få fler. Minst en till är planerade. Hon är Champion i FIFe.


Hava is born 2017. She has two litters so far. She's a verry good mother, so I really hope she will have some more litters. I plane at least one more litter after her. She's Chapion in FIFe.

foto: Karin Johansson

foto: Ywonne Wildtberg

Northernblue's Eara Davvi Alit

GC, RW (CFA) Tylona Maximiliam Miroslav
GC Northernblue's Sayre Blue


Davvi är född 2019 hos Stephanie Grady (Northernblue's) i USA. Han är både registrerad i FIFe och CFA. Han har knappt hunnit ställas ut ännu inom FIFe och inom CFA bara som kattunge. Därför har han inga titlar. Han har tio kullar efter sig. Det finns planer på flera kullar efter honom längre fram.


Davvi is born 2019 at Stephanie Grady (Northernblue's) i USA. He's registrated both in FIFe and in CFA. He has just been on one or two cats shows so far. So, he has not any titel yet. He has ten litters so far.He will be fertil at least for the summer 2022.

foto: Karin Johansson

CH S*Wildtbergs Marielle Slo:sa

IC NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov
IC Samovar Payola Spara


Marielle är Slo:sas syster från samma kull. Hon är fertil och har haft en kull hittills. Hon är mycket beskyddande. Hon är Champion i FIFe och i WCF.


Marielle is sister to Slo:sa, from the same litter. She's fertil and had one litter so far. I really hope that she's will have more. She's a good and proteting mother. She's Champion in FIFe and in WCF.

foto: Ywonne Wildtberg

S*Wildtbergs Suomi-neito (Neito)

FI*Starstruck's Xavier
IC Samovar Payola Spara


Neito bor hos min syster, Anne-Helene i Vetlanda. Neito är född 2020. Hon har bara varit på någon enstaka utställning, pga. pandemin och har därför ingen titel ännu. Tre kullar är det tänkt att hon ska få innan hon blir kastrerad. Den första föddes 12 april 2022.


Neito lives with my sister, Anne-Helene Johansson in Vetlanda. She's born 2020. But because of the corona pandemi, she has been at only one sho, so she has not any title yet. The planes are that she shall have three litters berofor she will be neuted. The first litter of her was born the 12th of April 2022.

S*Wildtbergs Spara-Allena (Allena)

Northernblue's Eara Davvi Alit 
IC Samovar Payola Spara


Allena är född i maj 2021  och kommer att stanna i katteriet. Hon kommer  att registreras i både FIFe och CFA. Tanken är att försöka avla mot CFA, då båda hennes föräldrar är importrade från USA (CFA).


Allena was born in May 2021 and I will keep her in the Cattery. She will be registrated both in FIFe and in CFA. I hope, I can breed her in CFA-type, becauce both her parents are imports from USA (CFA).

S*Wildtbergs Han Solo af Toredys

Wynterwynd StarryKnight of S*Sirius
IC Samovar Payola Spara

Lille Solo, född 9 april 2022, kommer att stanna i katteriet. Han kommer att registreras både i FIFe och CFA. Han kommer att finnas tillgänglig för avel till ett fåtal utvalda honor.


Little Solo, born 9th of April 2022, will stay in the cattery. He will be registred in FIFa and CFA. He may could be a studs for just a small number of females.

foto: Cristina Styrén