Katter/Cats

foto: Karin Johansson

foto: Karin Johansson

IC NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov

SE*Grenall's Charles Hamilton
CH SE*Tichonov Nellie Kim

Min äldsta hane är importerad från Norge. Han är född 2016 hos Kristin Kofoen (NO*John d'Angelo). Han är Internationell Champion i FIFe. Han har haft fyra kullar hittills. Jag hoppas att han kommer att få ytterligare några. Han är tillgänglig för avel.


Bobrov's my oldest tom cat. He's born 2016 at Kristin Kofoen (NO*John d'Angelo) in Norway. He's International Champion in FIFe. He has four litters so far and I hope he will have some more. He's availeble for breeding.

IC Samovar Payola Spara (Lola)

GC, BW, NW Samovar Nickleandime,DM
Samovar Firefly


Lola är född 2016 hos Marci Baturin (Samovar) i USA. Hon är registrerad i både FIFe och CFA. Hon är Internationell Champion i FIFe och Champion i CFA. Hon har haft tre kullar hittills och ytterligare en kull planeras.


Lola, born 2016, is from Marci Baturin cattery (Samovar) in US. She's registrated in both FIFe and CFA. In FIFe she's International Champion and in CFA she's Champion. She has three litte so far and I plane one more litter after her.

foto: Karin Johansson

foto: Karin Johansson

foto: Karin Johansson

IP S*Wildtbergs Elina Slo:sa

IC NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov
IC Samovar Payola Spara


Min kastrerade hona heter Slo:sa. Namnet ska uttalas Slösa. Mamma säger att det största slöseriet med henne är att jag lät kastrera henne. Hon har inte haft någon kull. Hon är Internationell Premier inom FIFe och Premier inom WCF.


My neuted female's name is Slo:sa. The name means "waste" and my mother say that the bigest "waste" is that I neutered her before she had any litter. She's International Premier in FIFe and Premier in WCF.

CH S*Wildtbergs Havamal Exanimo i Norr (Hava)

S*Molotov's Thomas Jerome Newton
S*Grrr Stella Alfa Aurigae

Hava är född 2017. Hon är underbar mamma som gärna tar hand om även andras kattungar. Hittills har hon dock bara haft en kull, så jag hopas naturligtvis att hon kommer att få fler. Minst två till är planerade. Hon är Champion i FIFe.


Hava is born 2017. She has one litter so far. She's a verry good mother, so I really hope she will have some more litters. I plane at least two more litter after her. She's Chapion in FIFe.

foto: Karin Johansson

CH S*Wildtbergs Marielle Slo:sa

IC NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov
IC Samovar Payola Spara


Marielle är Slo:sas syster från samma kull. Hon är fertil och har just nu sin fösta kull. Hon är mycket beskyddande. Hon är Champion i FIFe och i WCF.


Marielle is sister to Slo:sa, from the same litter. She's fertil and just had her first litter. I really hope that she's will have more. She's a good and proteting mother. She's Champion in FIFe and in WCF.

foto: Ywonne Wildtberg

Northernblue's Eara Davvi Alit

GC, RW (CFA) Tylona Maximiliam Miroslav
GC Northernblue's Sayre Blue


Davvi är född 2019 hos Stephanie Grady (Northernblue's) i USA. Han är både registrerad i FIFe och CFA. Han har inte hunnit ställas ut ännu inom FIFe och inom CFA bara som kattunge. Därför har han inga titlar. Han har tre kullar efter sig och ytterligare en hona är parad. Det finns planer på flera kullar efter honom.


Davvi är född 2019 hos Stephanie Grady (Northernblue's) i US. He's registrated both in FIFe and in CFA. He has only been at one cat show, as a kitten (CFA). So, he has not any titel yet. 

foto: Ywonne Wildtberg

S*Wildtbergs Suomi-neito (Neito)

FI*Starstruck's Xavier
IC Samovar Payola Spara


Neito bor hos min syster, Anne-Helene i Mariannelund. Neito är född 2020. Pga. pandemin har det inte varit några utställningar som jag har kunnat ställa henne. Tre kullar är det tänkt att hon ska få innan hon blir kastrerad.


NEito lives with my sister, Anne-Helene Johansson in Mariannelund. She's born 2020. But because of the corona pandemi, she has not been at any shows. There is non in Sweden at the moment.

foto: Cristina Styrén

S*Wildtbergs Ignis Juvelia

S*Flax Kilroy
S*Wildtbergs Aqua Marina


Juvelia är vår yngsta katt. Hon bor hos en fodervärd i Partille utanför Göteborg. Hon är född 2020 och kommer att förhoppningsvis få två kullar innan ägarskapet övergår till fodervärden. Troligtvis kommer hon inte att ställas ut.


Juvelia is our youngest female. She lives in a site home outsid Gothenburg. She's born 2020 and I hope she will have two litters before the ownership goes to the sitehome. I don't think she will be at any shows.